bærekraft hos korn

Korn har bærekraft på sin agenda hver dag!

I jobben med å finne gode produkter i vårt utvalg på Korn, jobber vi konsekvent ut i fra FNs bærekraftsmål #12. Vi har fokus på at produktene vi velger ut skal ha minst mulig klimautslipp, være med på å minske ressursbruken blant annet i form av at de holder god kvalitet og har lang levetid.

Vi har fokus på at våre leverandører har et transparent produksjonsmønster, en god miljøprofil og er ansvarlige arbeidsgivere for sine ansatte. Vi ønsker at de som står bak produksjonen av sine produkter skal ha rettferdig lønn, og rettferdige forhold. Med dette ønsker vi å være en lagspiller i det store klimaløftet som på sikt skal føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

#12  ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Overforbruk – Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Bærekraftig livsstil – For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

( Ønsker du å lese mer om FNs bærekraftsmål #12 kan du finne mer informasjon på FN’s egne sider her.)